Tội đánh bạc sẽ bị xử lý như thế nào theo Bộ Luật hình sự mới 2020?

đánh bạc sẽ bị xử lý như thế nào 01

Nhẹ sẽ bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm, nặng sẽ bị phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm. Kèm theo đó anh còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng.


Thẻ từ khóa: Lorem Ipsum chỉ đơn giản là một đoạn văn bản giả, được dùng vào việc trình bày và dàn trang phục vụ cho in ấn.

Tội đánh bạc sẽ bị xử lý như thế nào theo Bộ Luật hình sự mới 2020?

Nhẹ sẽ bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm, nặng sẽ bị phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm. Kèm theo đó anh còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng...

0947629629

0947629629