Thủ tục làm giấy khai sinh cho con có yếu tố nước ngoài

Thủ tục làm giấy khai sinh cho con có yếu tố nước ngoài 01Hiện nay, hôn nhân có yếu tố nước ngoài: kết hôn, có con chung, riêng với người nước ngoài… ở Việt Nam tăng khá cao. Đi đôi với đó là nhu cầu nhập tịch, khai sinh cho con tăng lên. Luật Minh Cường xin tư vấn một số trường hợp Thủ tục làm giấy khai sinh cho con có yếu tố nước ngoài

1. Khi không đăng ký kết hôn, thủ tục làm giấy khai sinh cho con có yếu tố nước ngoài

Luật Hộ Tịch số 60/2014/QH13 của Quốc hội: Để cho con mang họ cha (người nước ngoài) khi bạn chưa đăng ký kết hôn, thì bạn và chồng bạn sẽ thực hiện thủ tục: ĐĂNG KÝ KHAI SINH đồng thời làm thủ tục NHẬN CHA CHO CON

Thủ tục làm giấy khai sinh cho con: KHÔNG BẮT BUỘC phải có giấy Chứng nhận kết hôn của cha mẹ. Khi thực hiện đồng thời 2 thủ tục nêu trên thì bạn cần chuẩn bị một số giấy tờ sau:

  • Tờ khai đăng ký khai sinh
  • Tờ khai đăng ký nhận con
  • Giấy chứng sinh hoặc văn bản người chứng nhận về việc sinh nở của bạn. Nếu không có người làm chứng, thì phải viết giấy cam đoan về việc sinh.
  • Chứng cứ chứng minh quan hệ cha con (kết quả AND….)
  • Văn bản thỏa thuận giữa bạn và chồng về việc lựa chọn quốc tịch cho con

2. Trường hợp sinh con ở nước ngoài, về Việt Nam khai sinh được nữa không

*** Nếu bạn sinh con ở ngước ngoài và chưa khai sinh cho con:

Luật Hộ Tịch 2014 và Nghị định 123/2015/NĐ-CP hướng dẫn luật hộ tịch trong trường hợp trẻ em sinh ra ở nước ngoài, chưa đăng ký khai sinh thì có thể về nước Việt Nam làm giấy khai sinh

*** Nếu bạn sinh con ở ngước ngoài và đã khai sinh cho con rồi:

Trong trường hợp bạn sinh con ở nước ngoài, và làm đã khai sinh cho bé. Thì bạn không thể thực hiện khai sinh cho bé tại Việt Nam nữa.

Để được pháp luật Việt Nam công nhận về việc khai sinh của trẻ tại nước ngoài, bạn cần làm thủ tục yêu cầu ghi vào SỔ HỘ TỊCH việc bé đã được khai sinh ở nước ngoài rồi tại UBND cấp huyện nơi bạn cư trú

Thủ tục GHI VÀO SỔ HỘ TỊCH theo luật Hộ tịch 2014, việc khai sinh của trẻ được quy định như sau

  • Nộp tờ khai yêu cầu
  • Nộp bằng chứng chứng minh bạn đã đăng ký hộ tịch tại cơ quan của nước ngoài
  • Sau khi nhận đủ giấy tờ, kiểm tra yêu cầu thấy phù hợp, thì ghi vào sổ hộ tịch. Phòng tư pháp báo cáo UBND cấp huyện cấp trích lục cho người yêu cầu
  • Trong trường hợp phải xác minh thì thời hạn giải quyết không quá 03 ngày làm việc

Thẻ từ khóa: Thủ tục làm giấy khai sinh cho con có yếu tố nước ngoài

Thủ tục làm giấy khai sinh cho con có yếu tố nước ngoài

Hiện nay, hôn nhân có yếu tố nước ngoài: kết hôn, có con chung, riêng với người nước ngoài… ở Việt Nam tăng khá cao. Đi đôi với đó là nhu cầu nhập tịch, khai sinh cho con tăng lên. Luật Minh Cường xin tư vấn ..

0947629629

0947629629