Thủ tục giải quyết khiếu nại đất đai

1.Căn cứ pháp luật về thủ tục giải quyết khiếu nại đất đai

 • Luật Đất đai năm 2013;
 • Nghị định 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đất đai;
 • Luật Khiếu nại 2011;
 • Thông tư 07/2013/TT-TTCP về quy trình giải quyết khiếu nại hành chính.

2. Thủ tục giải quyết khiếu nại đất đai lần đầu

2.1 Hình thức khiếu nại

Căn cứ theo Điều 8 Luật Khiếu nại 2011, người khiếu nại về đất đai bằng đơn khiếu nại hoặc khiếu nại trực tiếp đến người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại đất đai được quy định cụ thể như sau:

2.1.1 Trường hợp 1: Khiếu nại được thực hiện bằng đơn

 • Ghi rỏ: Ngày, tháng, năm khiếu nại;
 • Người khiếu nại cung cấp đầy đủ: Họ tên và địa chỉ
 • Cung cấp tên, địa chỉ của cơ quan, tổ chức, cá nhân bị khiếu nại về tranh chấp đất đai
 • Yêu cầu giải quyết khiếu nại đất đai của người khiếu nại: Lý do khiếu nại, tài liệu liên quan đến nội dung cần khiếu nại 

Lưu ý: Người khiếu nại phải trực tiếp ký tên hoặc điểm chỉ trên đơn khiếu nại

2.1.2 Trường hợp 2: Người khiếu nại đến khiếu nại trực tiếp

Khi người khiếu nại đến trực tiếp cơ quan khiếu nại, thì người tiếp nhận phải hướng dẫn viết đơn khiếu nại hoặc ghi lại việc khái nại bằng văn bản. Sau đó yêu cầu người khiếu nại đọc lại nội dung, ký tên hoặc điểm chỉ xác nhận vào văn bản

THỦ TỤC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI ĐẤT ĐAI 01

3. Trình tự thủ tục giải quyết khiếu nại đất đai

3.1 Trình tự thủ tục giải quyết khiếu nại đất đai LẦN ĐẦU

*** Bước 1. Người gửi đơn và cơ quan tiếp nhận đơn giải quyết khiếu nại đất đai
 • Người khiếu nại gửi đơn và cung cấp các tài liệu liên quan đến phần đất khiếu nại ( nếu có ) cho người tiếp nhận đơn (đại diện cho cơ quan nhà nước theo quy định của pháp luật). Nếu đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết thì tiếp nhận đơn. 
 • Nếu không, sẽ hướng dẫn người khiếu nại nộp đơn cho đơn vị có thẩm quyền khác giải quyết
*** Bước 2. Thụ lý đơn khiếu nại
 • Kể từ ngày nhận đơn hợp lệ của người khiếu nại, trong vòng 10 ngày người có thẩm quyền phải có thông báo về việc thụ lý giải quyết khiếu nại đất đai cho người khiếu nại
 • Trường hợp không thụ lý để giải quyết được đơn khiếu nại thì nêu rõ lý do cụ thể bằng văn bản cho người khiếu nại hiểu rỏ, minh bạch.
*** Bước 3. Người có thẩm quyền xác minh nội dung khiếu nại có trên đơn khiếu nại
 • Người có thẩm quyền kiểm tra lại quyết định hành chính, hành vi hành chính của mình, của người có trách nhiệm do mình quản lý trực tiếp. Nếu khiếu nại đúng với thẩm quyền của mình, thì phải ra quyết định giải quyết khiếu nại ngay.
 • Nếu nội dung khiếu nại chưa đủ cơ sở, thì cần phải xác minh lại
*** Bước 4. Tổ chức đối thoại với người khiếu nại 
 • Người giải quyết khiếu nại lần đầu tổ chức đối thoại nếu yêu cầu của người khiếu nại khác với nội dung xác minh 
 • Nội dung đối thoại cần được lập thành văn bản, có ngày tháng, và ký tên của hai bên
 • Nội dung trong văn bản đối thoại là căn cứ để giải quyết khiếu nại đất đai.
*** Bước 5. Người có thẩm quyền ra quyết định giải quyết khiếu nại
 • Sau quá trình điều tra, người giải quyết khiếu nại lần đầu (là cơ quan có thẩm quyền giải quyết) phải ra quyết định giải quyết khiếu nại.

3.1.2 Gửi kết quả giải quyết khiếu nại đất đai:

 • Kể từ ngày có quyết định giải quyết khại nại, trong vòng 03 ngày làm việc, người giải quyết khiếu nại lần đầu phải gửi quyết định giải quyết khiếu nại đất đai cho
  • Người viết đơn khiếu nại;
  • Thủ trưởng cấp trên trực tiếp quản lý hoặc người có thẩm quyền, người có quyền và nghĩa vụ liên quan (cơ quan, tổ chức, cá nhân đã chuyển đơn khiếu nại đến)
  • Cơ quan, tổ chức thanh tra nhà nước cùng cấp (có khả năng giải quyết)

THỦ TỤC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI ĐẤT ĐAI 03

3.2 Thủ tục giải quyết khiếu nại đất đai lần hai

*** Bước 1. Gửi và tiếp nhận đơn khiếu nại lần 2
 • Trong vòng 30 ngày làm việc, kể từ ngày hết hạn giải quyết khiếu nại lần đầu mà giải quyết được hoặc người khiếu nại nhận được thông báo quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu mà không đòng ý với nội dung giải quyết thì có quyền gửi khiếu nại lần 2 đến người giải quyết khiếu nại lần 2 tại cơ quan, tổ chức cao lần đầu

Lưu ý khi gửi đơn khiếu nại lần 2:

 • Đối với vùng sâu vùng xa đi lại khó khăn, thì đơn khiếu nại lần 2 giải quyết không quá 45 ngày làm việc
 • Hồ sơ giải quyết khiếu nại đất đai lần hai bao gồm:
  • ​Đơn khiếu nại lần 2
  • Phải có quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu mà người khiếu nại đã nhận
  • Các tài liệu có liên quan 
*** Bước 2. Thụ lý đơn khiếu nại lần 2
 • Trong thời hạn 10 ngày làm việc, nếu đơn khiếu nại lần 2 đủ điều kiện thì phải thụ lý giải quyết
 • Trường hợp không thụ lý giải quyết, thì phải có thông báo bằng văn bản nêu rỏ lý do không thể giải quyết cho người người nại được biết.
*** Bước 3. Xác minh lại nội dung khiếu nại lần 2
 • Căn cứ vào nội dung khiếu nại, người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần 2 có trách nhiệm xác minh lại và kiến nghị giải quyết khiếu nại đất đai
*** Bước 4. Tổ chức đối thoại với người khiếu nại lần 2
 • Nội dung đối thoại giữa người khiếu nại và người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần 2 là cơ sở để ra quyết định
*** Bước 5. Người có thẩm quyền ra quyết định giải quyết khiếu nại
 • Người giải quyết khiếu nại lần hai phải ra quyết định giải quyết khiếu nại.

3.2.1 Gửi, công bố quyết định giải quyết khiếu nại:

Kể từ ngày có quyết định giải quyết khiếu nại, trong thời hạn 07 ngày làm việc, người giải quyết khiếu nại lần 2 phải gửi quyết định giải quyết khiếu nại cho:

 • Người viết đơn khiếu nại lần 2;
 • Người bị khiếu nại;
 • Người giải quyết trực tiếp khiếu nại lần đầu
 • Người có quyền, nghĩa vụ liên quan đến khiếu nại;
 • Cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền chuyển khiếu nại đến

Trên đây là một số hướng dẫn về thủ tục giải quyết khiếu nại đất đai mà luatminhcuong.com gửi đến quý vị. Nhưng trên thực tế, việc giải quyết khiếu nại còn diễn ra khá phức tạp và chưa đạt được hiệu quả vì nhiều nguyên nhân khác nhau, trong đó người có thẩm quyền thường ít khi thừa nhận quyết định và hành vi của mình là trái với quy định của pháp luật

Mọi thắc mắc quý vị có thể gửi YÊU CẦU theo Form đây (Điền thông tin vào form

Hoặc đến 123 Nguyễn Văn A, P6, Gò Vấp để tư vấn tiếp của các LUATMINHCUONG.COM 

Thủ tục giải quyết khiếu nại đất đai 03

THỦ TỤC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI ĐẤT ĐAI 02


Thẻ từ khóa: Thủ tục giải quyết khiếu nại đất đai

Dịch vụ tư vấn đất đai và các luật liên quan

Tìm đến bộ phận tư vấn đất đai để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc về đất đai là việc làm cần thiết khi bạn gặp các vướng mắc pháp lý về nhà đất, quyền sử dụng đất nhằm hiểu rõ hơn về các quy định của pháp luật..

Nguyên tắc bồi thường đất đai Điều 74 Luật đất đai 2013

Trước đây, tại điều 41,42 và 43 Luật đất đai 2003 có các quy định về bồi thường đất đai, nhưng khi triển khai, nó gặp một số khó khăn và phát sinh một số vấn đề phức tạp trong việc thu hồi đất đai. Cho nên, Luật đất đai 2013 đã t&aa..

0947629629

0947629629