Thủ tục chuyển hộ khẩu trong cùng thành phố

Cá nhân hoặc hộ gia đình có quyền chuyển, tách hộ khẩu trong cùng tỉnh/thành phố hoặc chuyển hộ khẩu sang một tỉnh/thành phố khác khi đáp ứng các điều kiện được quy định trong Luật cư trú và các văn bản pháp luật hướng dẫn thi hành. Luật Minh Cường tư vấn cụ thể:

Thủ tục chuyển hộ khẩu trong cùng thành phốTÌNH HUỐNG:

Bạn đang có hộ khẩu với bố mẹ đẻ. Con bạn đang nhập khẩu cùng với mẹ, chưa nhập khẩu về nhà bạn. Bạn muốn nhập khẩu cho cả vợ con về khẩu nhà bạn. Trong khi hai vợ chồng khác huyện nhưng cùng trong một thành phố / tỉnh. Thì thủ tục chuyển hộ khẩu trong cùng thành phố sẽ làm như thế nào?

Luật Minh Cường xin được tư vấn bạn thủ tục chuyển hộ khẩu trong cùng thành phố như sau:

 • Trường hợp này, vợ và con bạn có hộ khẩu khác huyện nhưng trong cùng một tỉnh / thành phố với bạn. Do đó khi chuyển khẩu, vợ bạn cần có giáy chuyển hộ khẩu, vì thuộc tình huống “chuyển đi ngoài phạm vi, quận, thị xã của thành phố trực thuộc trung ương”. Hồ sơ cấp giấy chuyển hộ khẩu bao gồm các giấy tờ sau:
  • Sổ hộ khẩu
  • Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu
 • Khi có hai loại giấy tờ trên, vợ bạn nộp tại Công an sở tại chổ vợ bạn ở (theo khoản 2 Điều 28 quy định về cấp giấy chuyển hộ khẩu)
 • Sau khi được cấp giấy chuyển hộ khẩu, vợ bạn thực hiện đăng ký thường trú theo quy định tại điều 21 (xem luật kèm theo bên dưới) tại cơ quan Công an mà bạn đang ở hiện tại

Trên đây là tư vấn thủ tục chuyển hộ khẩu trong cùng thành phố của Luật Minh Cường. Nếu còn thắc mắc hoặc chưa rỏ cần hỗ trợ pháp lý, hãy liên lạc với bộ phận luật sư tư vấn của chúng thôi (XEM THÔNG TIN LIÊN LẠC)

TRÍCH LUẬT

*** Điều 21 Luật cư trú 2006 sửa đổi 2013:

 • Khoản 1. Người đăng ký thường trú nộp hồ sơ đăng ký thường trú tại cơ quan công an sau đây:
  • a) Đối với thành phố trực thuộc Trung ương thì nộp hồ sơ tại Công an huyện, quận, thị xã;
  • b) Đối với tỉnh thì nộp hồ sơ tại Công an xã, thị trấn thuộc huyện, Công an thị xã, thành phố thuộc tỉnh.
 • Khoản 2. Hồ sơ đăng ký thường trú bao gồm:
  • a) Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu; bản khai nhân khẩu;
  • b) Giấy chuyển hộ khẩu theo quy định tại Điều 28 của Luật này;
  • c) Giấy tờ và tài liệu chứng minh chỗ ở hợp pháp. Đối với trường hợp chuyển đến thành phố trực thuộc Trung ương phải có thêm tài liệu chứng minh thuộc một trong các trường hợp quy định tại Điều 20 của Luật này.
 • Khoản 3. Trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền quy định tại khoản 1 Điều này phải cấp sổ hộ khẩu cho người đã nộp hồ sơ đăng ký thường trú; trường hợp không cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

*** Khoản 2 Điều 28 quy định về cấp giấy chuyển hộ khẩu

 • Khoản 2. Giấy chuyển hộ khẩu được cấp cho công dân trong các trường hợp sau đây:
  • a) Chuyển đi ngoài phạm vi xã, thị trấn của huyện thuộc tỉnh;
  • b) Chuyển đi ngoài phạm vi huyện, quận, thị xã của thành phố trực thuộc trung ương; thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

Thẻ từ khóa: Thủ tục chuyển hộ khẩu trong cùng thành phố

Tư vấn giải quyết tranh chấp đất đai

Nếu bạn đang trong vướng vào vấn đề tranh chấp trên nhưng vẫn chưa thể hiểu rõ những cơ sở pháp lý cũng những quyền, nghĩa vụ của bản thân thì có thể tìm đến LUATMINHCUONG.COM để được tư vấn giải quyết tranh chấp đất đai...

Thủ tục làm giấy khai sinh cho con có yếu tố nước ngoài

Hiện nay, hôn nhân có yếu tố nước ngoài: kết hôn, có con chung, riêng với người nước ngoài… ở Việt Nam tăng khá cao. Đi đôi với đó là nhu cầu nhập tịch, khai sinh cho con tăng lên. Luật Minh Cường xin tư vấn ..

0947629629

0947629629