Thủ tục cấp Giấy chứng nhận cho nhà ở trên đất của người khác

1. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận cho nhà ở trên đất của người khác

Theo khoản 3 Điều 8 Thông tư 24/2014/TT-BTNMT (sửa đổi bởi khoản 1 Điều 7 Thông tư 33/2017/TT-BTNMT) hồ sơ bao gồm như sau:

 • Đơn đăng ký xin cấp Giấy chứng nhận (Mẫu 04a/ĐK)
 • Giấy tờ chứng mình việc tạo lập hợp pháp về nhà ở
 • Bản sao giấy tờ đã được công chứng hoặc chứng thực
  • Hoặc bản sao giấy tờ
  • Xuất trình bản chính để đối chiếu và xác nhận vào bản sao hoặc bản chính
 • Chứng từ xác thực nghĩa vụ tài chính. Giấy tờ liên quan khác nếu được miễn, giảm nghĩa vụ tài chính về tài sản gắn liền trên đất (nếu có)
 • Hợp đồng thuê đất hoặc hợp đồng góp vốn hoặc hợp đồng hợp tác kinh doanh
 • Văn bản chấp thuận của người sở hữu đất đồng ý cho xây dựng, tạo lập tài sản được công chứng hoặc chứng thực theo quy định của luật đất đai
 • Bản sao giấy tờ quyền sở hữu đất
 • Cầm theo CMND hoặc thẻ căn cước công dân để xuất trình khi có yêu cầu

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận cho nhà ở trên đất của người khác

2. Trình tự thực hiện Thủ tục cấp Giấy chứng nhận cho nhà ở trên đất của người khác

 • Bước 1: Nộp hồ sơ cho cơ quan có thẩm quyền
  • Nộp tại bộ phận một cửa -> hồ sơ sẽ được chuyển tới chi nhánh văn phòng đất đai cấp huyện
  • Cá nhân, hộ gia đình, cộng đồng dân cư nộp tại UBND cấp xã (nếu có nhu cầu)
  • Trong 03 ngày làm việc, nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ, cơ quan tiếp nhận phải thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh theo đúng quy định
 • Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ 
 • Bước 3: Giải quyết
 • Bước 4: Trả kết quả Thủ tục cấp Giấy chứng nhận cho nhà ở trên đất của người khác
  • Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày có kết quả giải quyết thì Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai trao Giấy chứng nhận cho người được cấp đã nộp chứng từ hoàn thành nghĩa vụ tài chính 
  • Hoặc gửi Giấy chứng nhận cho UBND cấp xã để trao cho người được cấp đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân nộp hồ sơ tại cấp xã.

3. Thời hạn giải quyết Thủ tục cấp Giấy chứng nhận cho nhà ở trên đất của người khác

 • Không quá 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ; không quá 40 ngày đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn.

Lưu ý khi làm Thủ tục cấp Giấy chứng nhận cho nhà ở trên đất của người khác

 • Thời gian này không tính thời gian các ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định của pháp luật;
 • Không tính thời gian tiếp nhận hồ sơ tại xã, 
 • Thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất; 
 • Không tính thời gian xem xét xử lý đối với trường hợp sử dụng đất có vi phạm pháp luật, thời gian trưng cầu giám định.
 • Thủ tục trên đây chỉ áp dụng cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam

Thẻ từ khóa: Thủ tục cấp Giấy chứng nhận cho nhà ở trên đất của người khác

Thủ tục làm giấy khai sinh cho con có yếu tố nước ngoài

Hiện nay, hôn nhân có yếu tố nước ngoài: kết hôn, có con chung, riêng với người nước ngoài… ở Việt Nam tăng khá cao. Đi đôi với đó là nhu cầu nhập tịch, khai sinh cho con tăng lên. Luật Minh Cường xin tư vấn ..

0947629629

0947629629