Thời hạn giải quyết khiếu nại về đất đai

Thời hạn giải quyết khiếu nại về đất đai 01

Căn cứ: 

 • Luật Đất đai năm 2013;
 • Nghị định 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đất đai;
 • Luật Khiếu nại 2011;
 • Thông tư 07/2013/TT-TTCP về quy trình giải quyết khiếu nại hành chính.

1. Khiếu nại đất đai là gì?

Căn cứ Khoản 1 Điều 2 Luật Khiếu nại 2011 quy định về khiếu nại thì và thời hạn giải quyết khiếu nại về đất đai thì được hiểu như sau:

 • Là người sử dụng đất, có quyền và nghĩa vụ liên quan đến việc sử dụng đất khiếu nại, khi thấy quyết định hành chính hoặc hành vi hành chính trái pháp luật, xâm phạm đến quyền và lợi ích của mình, sẽ làm đơn đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét lại quyết định hành chính, hành vi hành chính về quản lý đất đai của cơ quan quản lý hành chính nhà nước hoặc người có thẩm quyền ra quyết định trong cơ quan nhà nước
 • Thời hạn giải quyết khiếu nại về đất đai là thời gian cơ quan, tổ chức nhà nước, hoặc người có thẩm quyền nhận thụ lý hồ sơ hợp lệ của người khiếu nại sẽ phải giải quyết và quyết định bằng văn bản cho người khiếu nại được biết

2. Thời hiệu  giải quyết khiếu nại đất đai

 • Điều 9 Luật khiếu nại 2011 quy định thời hiệu khiếu nại không quá 90 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định hành chính hoặc hành vi hành chính
 • Sau 90 ngày có quyết định, thì người sử dụng đất hoặc người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến việc sử dụng đất sẽ không có quyền khiếu nại
 • Một số trường hợp vẫn được khiếu nại theo không đúng theo thời hiệu khiếu nại đất đai như sau: do ốm đau, thiên tai lũ lụt, dịch bệnh, đi công tác, học tập nơi xa hoặc một số trở ngại do khách quan khác.

3. Thời hạn giải quyết khiếu nại đất đai

3.1 Thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu

ĐIều 28 Luật khiếu nại 2011, quy định thời hạn giải quyết khiếu nại về đất đai lần đầu như sau

 • Thời hạn cho việc khiếu nại lần đầu không quá 30 ngày làm việc, kể từ ngày hồ sơ khiếu nại được thụ lý. Nếu trường hợp phức tạp hơn, thì thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu cũng không được quá 45 ngày (kể từ ngày hồ sơ được thụ lý hợp lệ)
 • Trường hợp đi lại khó khăn, ở vùng sâu vùng xa ( cách xa cơ quan tổ chức thụ lý hồ sơ khiếu nại ) thì thời hạn giải quyết khiếu nại về đất đai cũng không quá 45 ngày (kể từ ngày hồ sơ được thụ lý hợp lệ). Nếu vụ việc phức tạp, thì thời hạn cũng không quá 60 ngày

Thời hạn giải quyết khiếu nại về đất đai 02

3.2 Thời hạn giải quyết khiếu nại lần hai

Theo Điều 37 Luật Khiếu nại 2011 thời hạn giải quyết khiếu nại về đất đai lần hai như sau

 • Kể từ ngày thụ lý hồ sơ hợp lệ, thì thời hạn giải quyết không quá 45 ngày. Đối với vụ việc phức tạp, thì thời hạn không được kéo dài quá 60 ngày
 • Trường hợp người khiếu nại ở vùng sâu, vùng xa, đi lại quá khó khăn, thì thời gian giải quyết khiếu nại không quá 60 ngày. Nếu vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết khiếu nại về đất đai có thể kéo dài hơn, nhưng tối đa không quá 70 ngày làm việc (kể từ ngày hồ sơ được thụ lý hợp lệ)

Nếu có thắc mắc gì về luật khiếu nại, thời gian khiếu nại thì quý khách hàng có thể liên hệ với chúng tôi để được tư vấn MIỄN PHÍ theo thông tin sau: 


Thẻ từ khóa: Thời hạn giải quyết khiếu nại về đất đai

Tư vấn giải quyết tranh chấp đất đai

Nếu bạn đang trong vướng vào vấn đề tranh chấp trên nhưng vẫn chưa thể hiểu rõ những cơ sở pháp lý cũng những quyền, nghĩa vụ của bản thân thì có thể tìm đến LUATMINHCUONG.COM để được tư vấn giải quyết tranh chấp đất đai...

Nguyên tắc bồi thường đất đai Điều 74 Luật đất đai 2013

Trước đây, tại điều 41,42 và 43 Luật đất đai 2003 có các quy định về bồi thường đất đai, nhưng khi triển khai, nó gặp một số khó khăn và phát sinh một số vấn đề phức tạp trong việc thu hồi đất đai. Cho nên, Luật đất đai 2013 đã t&aa..

0947629629

0947629629